Om KL Industri

KL Industri AB är Nordens ledande leverantör av nätstationer i plåt och betong för sekundär distribution i mellanspänningsnätet. Dessutom erbjuder vi egna mellanspännings- och lågspänningsutrustningar. Företaget har arbetat inom detta område i över 60 år har därmed lång erfarenhet av att hantera distribution av el på ett tryggt och säkert sätt.

Idag har vi Nordens modernaste produktionsanläggning för en flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus. Bolaget har egen säljorganisation i Sverige och Finland och har ett tätt samarbete med vårt norska systerbolag Møre Trafo AS.

Modularitet, Flexibilitet och Design är ledande egenskaper i våra nätstationer och något vi värnat om sedan starten är vårt arbetssätt gentemot våra kunder. Där tillhör lyhördhet tillsammans med ett stort tekniskt kunnande och leveransprecision nyckelbegreppen

Ständiga förbättringar är ledord för oss och vi investerar ständigt i ny kunskap och nya maskiner för att ligga i framkant gentemot våra kunder. Idag har vi utvecklat kundanpassade och modulariserade standardnätstationer. Detta medför fördelar för våra kunder då våra stationer ser lika ut oberoende av vilken storlek de har. De har dessutom samma monteringssätt. Det som skiljer stationerna åt är den inre konfigurationen.

Vår serie av modulbyggda transformatorstationer har genom sin utformning och konstruktion en inbyggd flexibilitet för att passa marknadens alla behov utan att för den skull tappa i trygghet eller säkerhet. Flexibiliteten stannar inte vid de funktionella anpassningarna. Vi har också vinnlagt oss om att få nätstationer som även exteriört är anpassningsbara. På så sätt kan kiosken med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och taktyper anpassas för skiftande miljöer. De arkitektoniska kraven ökar alltmer då transformatorkioskerna kommer närmare boendemiljö.

Att arbeta med högspänning och lågspänning ställer stora krav. Det gäller även våra produkter, vår personal och vår miljö. Detta har vi givetvis tagit till oss och vi arbetar sedan lång tid med aktiviteter inom kvalitets- och miljöområdet.

Sedan mitten av 90-talet har vi varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *