Husbesiktning vid köp eller försäljning

husbesiktning

Så går en husbesiktning vi köp & försäljning till! Vi går här i korta drag igenom vad som gås igenom vid ...