Husbesiktning vid köp eller försäljning

Så går en husbesiktning vi köp & försäljning till! Vi går här i korta drag igenom vad som gås igenom vid en husförsäljning eller husköp. Dessutom tar vi upp varför det är bra med en husbesiktning, eller en så kallad överlåtelsebesiktning.

Vid en husbesiktning går man helt enkelt igenom husets allmänna skick via en okulär översyn. Besiktningspersonen använder syn, hörsel och lukt för att undersöka skicket på fastigheten. Alla tillgänglig utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över samt dokumneteras.

Det är särskilt viktigt för köparen att en sådan här husbesiktning görs, dock är det även bra för säljaren som då har hustes skick dokumenterat och därmed inte lika lätt åker på någon tråkig oförutsedd händelse i samband med husförsäljningen. Men man ska veta att det alltid är köparen som har undersökningsplikt i dessa sammanhang.

Vid en husbesiktning/överlåtelsebesiktning tillkallas en opartisk besiktningsman som påbörjar en grundlig undersökning av fastighetens skick. Efter genomgången av själva fastigheten så besiktas också marken runt omkring vilken har direkt teknisk betydelse för huset.

Är du i planerna på att köpa eller sälja ett hus i detta nu? Ta då med fördel kontakt med FST Husbesiktningar så hjälper de dig på ett professionellt utföra en överlåtelsebesiktning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *